Člen skupiny CEIT group
 • noise-banner

ANALÝZA A OPTIMALIZÁCIA HLUČNOSTI

 

Vykonávame deklaračné merania zariadení ako aj identifikáciu zdroja jednotlivých zložiek zvuku pomocou akustickej holografie a následné priradenie podielu na celkovej hlučnosti zariadenia. Taktiež zhodnotíme psychoakustické ako aj vibračné vlastnosti zariadenia.

PRÍNOSY ANALÝZY A OPTIMALIZÁCIE HLUKU A VIBRÁCIÍ

Zlepšenie hluku a vibrácií - úspech produktu v konkurenčnom prostredí.

 • Dokážeme identifikovať zdroj jednotlivých zložiek hluku.
 • Navrhujeme zlepšenie vibro-akustických parametrov, bez nepriaznivého dopadu na funkčnosť a cenu.
 • Optimalizácia hluku a vibrácií posúva produkt pred konkurenciu.

SME ODBORNÍCI V OBLASTIACH:

 • Meranie akustického tlaku a výkonu
 • Psychoakustika – meranie kvality zvuku
 • Identifikácia zdrojov jednotlivých zložiek hluku
 • Meranie akustických vlastností materiálov
 • Meranie vibrácií kontaktnou a bezkontaktnou metódou
 • Optimalizácia akustických vlastností
 • Simulácia dopadu navrhovaných zmien na produkt
 • Verifikácia produktov v rôznych prevádzkových stavoch
 • Návrh implementácie zmien

 

Ak máte viac otázok, tak nás prosím kontaktujte

Meno(*)
Zadajte meno a priezvisko!

Telefón(*)
Telefón v nesprávnom tvare!

E-mail(*)
E-mail v nesprávnom tvare!

Správa(*)
Vyplnte správu!