Člen skupiny CEIT group

Hodnotenie spokojnosti zákazníka

Vážený obchodný partner,

Spoločnosť CEIT sa snaží kontinuálne zlepšovať svoju činnosť s cieľom maximálnej spokojnosti zákazníka. Z tohto dôvodu Vás chceme požiadať o vyjadrenie Vašej spokojnosti pri spolupráci s CEIT.

Vaše hodnotenie je kľúčové pre zlepšovanie našej činnosti.

Vopred Ďakujeme.

Názov a sídlo spoločnosti(*)
Uveďte prosím názov a sídlo Vašej spoločnosti

Kontaktná osoba

Meno(*)
Uveďte prosím celé meno kontaktnej osoby

E-mail(*)
Zadajte prosím Vaše e-mailovú adresu

Telefón
Uveďte prosím Vaše číslo

Hodnotené obdobie
Uveďte prosím v tvare mesiac/rok- mesiac/rok

Vyberte prosím hodnotenú oblasť spolupráce(*)
Invalid Input

Stupnica hodnotenia 1=Najlepšie, 5=Najhoršie

2. Ako ste spokojní s osobným prístupom našich pracovníkov?(*)

Pri hodnotení stupňom 4 – 5 prosím uveďte dôvody v komentári.

Komentár:

3. Ako hodnotíte odbornú úroveň našich pracovníkov?(*)
Invalid Input

Pri hodnotení stupňom 4 – 5 prosím uveďte dôvody v komentári.

Komentár:

1. Ako ste spokojní s kvalitou dodávaných produktov a služieb?(*)
Známka (1 = najlepšie, 5 = najhoršie)

Pri hodnotení stupňom 4 – 5 prosím uveďte dôvody v komentári.

Komentár:

4. Ako hodnotíte dostupnosť a prehľadnosť našich internetových stránok?(*)
Invalid Input

Pri hodnotení stupňom 4 – 5 prosím uveďte dôvody v komentári.

Komentár:

5. Ako hodnotíte množstvo ponúkaných produktov a služieb?(*)
Invalid Input

Pri hodnotení stupňom 4 – 5 prosím uveďte dôvody v komentári.

Komentár:

6. Ako hodnotíte dobu spracovania ponuky na Vaše dopyty?(*)
Invalid Input

Pri hodnotení stupňom 4 – 5 prosím uveďte dôvody v komentári.

Komentár:

7. Ako hodnotíte cenu poskytovaných produktov a služieb?(*)
Invalid Input

Pri hodnotení stupňom 4 – 5 prosím uveďte dôvody v komentári.

Komentár:

8. Ako hodnotíte dobu realizácie zákazky od zaslania objednávky po jej realizáciu?(*)
Invalid Input

Pri hodnotení stupňom 4 – 5 prosím uveďte dôvody v komentári.

Komentár:

9. Ako hodnotíte kvalitu našich výstupov (meracích protokolov a podobne)?
Invalid Input

Komentár:

10. Ako ste sa dozvedeli o spoločnosti CEIT Engineering Services, s.r.o.?(*)
Invalid Input

Komentár:

11. S kým z našej spoločnosti komunikujete najviac?(*)
Invalid Input

Zvoľte prosím iba jedno meno

Návrhy na zlepšenie spolupráce a Vaše návrhy na rozšírenie portfólia našich výrobkov:
Invalid Input

Plánujete ďalšiu spoluprácu s našou spoločnosťou?(*)