Člen skupiny CEIT group

Ponúkame simulácie a analýzy rôzneho charakteru

  • virtuálne testovanie - spôsob výpočtu životnosti ložísk s uvážením geometrie a materiálového modelu
  • statické a dynamicé analýzy rámu konštrukcií
  • pevnostné výpočty mechanických častí
  • optimalizácia konštrukcií
  • analýza častí vyrobecných z hyperelastického materiálu (guma)
  • tepelné analýzy
  • pevnostné analýzy ložísk
  • optimalizácia vnútornej geometrie ložísk
  • analýza hluku a vibrácií
  • deformačné analýzy

Dynamic structural simulation

Static structural simulations

Design optimization of mechanical parts

Engine vibration analysis

Deformation analysis