Člen skupiny CEIT group

Vybavenie:

 

MK TECHNOLOGY SYSTEM

Technológia:

 
 

Vákuové odlievanie je metódou využívajúcou silikónové formy. Najskôr je vytvorený MASTER model najčastejšie pomocou SLS (Selective Lades Sintering). Vznikne tak prototyp s vysokou kvalitou povrchovej úpravy. Následne je na tento prototyp nanášaný silikón vo vákuovom prostredí, aby sa zabránilo vzniku vzduchových bublín. Neskôr po vytvrdnutí je forma rozrezaná kvôli odstráneniu MASTER modelu. Silikónová forma sa potom využíva na tvorbu ďalších kópií. Aplikovanie tohto postupu je vhodné pri tvorbe funkčných plastových prototypov vytváraných v malých sériách v počte 10 až 20 kusov. Diely sú vhodné pre ďalšie upravovanie a funkčné testovanie najmä mechanické, tepelné, estetické, alebo prípadne pre marketingové účely. Výhody tejto metódy spočívajú v nízkych nákladoch pri malosériovej výrobe, funkčnosti plastových dielov a širokom použití materiálov od tuhých až po gumové.

Použitie:

  • Výroba malých sérií (10 až 20), funkčných plastových prototypov
  • Diely sú vhodné pre uchytenie a testovanie funkcie
  • Prototypy pre mechanické, tepelné alebo estetické skúšky
  • Marketingové účely

Dôvody použitia Vacuum Casting:

  • Cenovo výhodné pre nízke objemy
  • Funkčné plastové diely
  • Široké spektrum materiálov (tuhé a gumové diely)
  • Multi-materiálové diely