Člen skupiny CEIT group
  • iot-banner

ZÍSKANIE PRESNÝCH ÚDAJOV MERANÝCH VELIČÍN

 

Výzvou Industry 4.0. je vývoj priemyselných adaptívnych senzorov ako „vecí“ [Things], ktoré sa dokážu rekonfigurovať v závislosti od rôznych podmienok a požiadaviek. Spomínaná výzva súvisí s nástupom ďalšieho technologického pokroku v zmysle štvrtej priemyselnej revolúcie, založenej na kyberneticko-fyzikálnych systémoch (CPS – Cyber-physical systems, ktoré sú základom pre Internet vecí - Internet of Things (IoT).

SME ODBORNÍCI V OBLASTIACH

Návrh zákaznícky orientovaných senzorov – front end / back end.

  • Presné meranie fyzikálnych elektrických a neelektrických veličín.
  • Spracovanie výsledkov až po odporúčania na zlepšenie.
  • Realtime monitoring meraných veličín a vzdialené riadenie.
  • Aplikácie pre spracovanie a vizualizovanie údajov.

TECHNOLÓGIA S NEOBMEDZENÝMI MOŽNOSŤAMI UPLATNENIA, VYUŽÍVANÁ NAJMÄ V OBLASTIACH:

  • Strojársky priemysel
  • Automobilový priemysel
  • Spotrebná elektronika
  • Inteligentné mestá a budovy

 

Ak máte viac otázok, tak nás prosím kontaktujte

Meno(*)
Zadajte meno a priezvisko!

Telefón(*)
Telefón v nesprávnom tvare!

E-mail(*)
E-mail v nesprávnom tvare!

Správa(*)
Vyplnte správu!